Compassion – kohtaamisen taito

Colleague, customers, people-1

Myötätunto etäajassa

Myötätunto on yksi Lowellin arvoista ja se auttaa meidät kohtaamaan jokaisen asiakkaamme inhimillisesti. Myötätunnon merkitys korostuu etäajassa, kun sanattomien viestien tuki vähentyy merkittävästi ja vaikuttaviin kohtaamisiin pitää panostaa.
Group of people - generic, team

Kohtaamisen taito asiakaspalvelussa

Asiakaspalvelussa työskennellessä empatiataidot auttavat ymmärtämään asiakkaan kokonaistilanteen ja löytämään yksilöllisen ratkaisun. Laadukas vuorovaikutus vähentää väärinymmärryksiä ja luo inhimillisiä kohtaamisia.
Person - thinking, idea, confused

Kuuntelemisen tasot

Keskeinen osa laadukasta vuorovaikutusta on kuunteleminen. Kuuntelemisen tasojen tunteminen auttaa kehittämään taitoa kuulla myös sanattomat viestit.