Kuluttajaperinnän peruskoulu

Group of people - generic, team

Asiakaslähtöisyys perinnässä

Mistä on kyse asiakaslähtöisessä perinnässä? Millaisia ovat erilaiset maksajaryhmät ja miten heidän maksukäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa?
Person - generic

Kuluttajasaatavien  perintä

Mitkä ovat perinnän vaiheet, ja mitä yrityksen kannattaa huomioida eri vaiheissa sekä asiakaskokemuksen että perinnässä onnistumisen näkökulmasta?
Light bulb - understanding, thinking, learning etc

Lakimuutokset ja perinnän käsitteet

Miten syyskuussa voimaan tullut kuluttajasuojalaki vaikuttaa perintään ja mitkä ovat perinnän keskeiset termit?