Lowell Analyysi - kevät 2022

Velkaantumiskehitys ja maksukäyttäytyminen Suomessa
Group of people - generic, team

Suomalaisten velkaantuneisuus

Lowell Analyysi tarkastelee yritysten ja kuluttajien maksukykyä ja velkamäärän kehitystä.
Cog - Measure, working together, thinking etc

Yritysten maksukäyttäytyminen

Lowell Analyysi havainnollistaa yritysten maksukyvyn muutoksen kassankierron näkökulmasta sekä konkurssikehityksen poikkeusaikaa pidemmältä aikaväliltä.
Person - question, going forwards-1

Kuluttajien maksukäyttäytyminen

Analyysissä käsitellään kuluttajien maksukäyttäytymisen muutosta ikäryhmittäin viimeisen 5 vuoden ajalta.