Lowellin maksukykybarometri - kevät 2021

Pohjoismaisten kotitalouksien maksukyky ja kulutuskäyttäytyminen
Exclamation mark - important information

Puskurirahaston vähyys

Suomalaisilla on vähiten puskuria oman talouden heilahteluihin. Neljäsosalla suomalaisista kotitalouksista olisi vaikeaa suoriutua 500 euron odottamattomasta menosta kuukauden sisällä. Ruotsissa vastaava luku oli vain 14 prosenttia.
Light bulb - understanding, thinking, learning etc

Oman talouden tasapaino

Maksukykybarometrin mukaan oman talouden tasapaino koettiin Suomessa heikoimpana. Joka viides suomalainen kertoi taloutensa olevan epävakaalla pohjalla. Vain 35 prosenttia suomalaisista piti talouttaan vakaana, kun taas Tanskassa vastaava luku oli 51 prosenttia.
Person - confused

Huoli omasta taloudesta

Maksukykybarometrissa tutkittiin suomalaisten kotitalouksien oman talouden turvaa ja sen kehitystä pandemian aikana.  Etenkin 34-54-vuotiaat kertovat pandemian haittaavan taloudellista tilannettaan. Nuoret näkevät tulevaisuuden myönteisimmin. Varttuneet ovat huolissaan kansan- ja maailmantaloudesta.