Mitä konkurssissa tapahtuu?

Target - figures, learning-1

Konkurssi yleisesti

Konkurssi on yksi maksukyvyttömyysmenettelyistä. Webinaarissa perehdytään siihen, mistä konkurssimenettelyssä on kyse ja mitä sopimuksille ja saataville tapahtuu konkurssissa.
Colleague, customers, people-1

Konkurssin vaiheet ja oikeusvaikutukset

Webinaarissa käydään läpi konkurssin vaiheet, sen oikeusvaikutukset sekä vaihtoehtoiset tavat, jolla konkurssi voi päättyä.
Pencil - writing, information

Konkurssimenettelyn yksityiskohdat

Webinaarin jälkeen osallistuja tuntee konkurssimenettelyyn liittyvät yksityiskohdat, kuten jälkivalvonnan, vakuudet konkurssin eri vaiheissa ja takaisinsaantivaatimukset.