Webinaari - Mitä velkojan tulee tietää velkajärjestelystä? 13.12.2022 klo 09:00

Colleague, customers, people-1

Kenelle? 

Webinaari on suunnattu asiantuntijoille ja sen tavoitteena on, että osallistuja saa hyvät valmiudet asiakkaan velkajärjestelyn kohtaamiseen sekä kokonaiskäsityksen menettelyn kulusta ja velkojan oikeuksista eri vaiheissa.
Light bulb - understanding, thinking, learning etc

Sisältö

Webinaarissa käsitellään velkajärjestelyä mm. yleisellä tasolla, siihen kuuluvat velat, hakemusvaihe ja oikeusvaikutukset, maksuohjelman sisältö ja oikeusvaikutukset sekä valvonta ja velkajärjestelyn päättäminen.
Pencil - writing, information

Velkajärjestelylaki 

Uusi velkajärjestelylaki yksityishenkilöiden velkajärjestelystä astui voimaan 1.7.2022. Lain tavoitteena on parantaa yrittäjien ja yritysten asemaa helpottamalla velkajärjestelyyn pääsyä. Lain muutokset toteuttavat myös hallitusohjelman tavoitetta hillitä ylivelkaantumista.